Žiadosť o dotaciu 2022

Zmluva o poskytnutí dotácie z mesta Krompachy

Informácia o prijatí a spôsobe použitia fin.prostriedkov z dotácie Mesta za rok 2022