Žiadosť o dotaciu 2020

Zmluva o poskytnutí dotácie 2020

Informácia o prijatí a spôsobe použitia fin.prostriedkov z dotácie Mesta za rok 2020_3

Správa o výsledku administratívnej finančnej kontroly za rok 2020