Zmluva o poskytnutí dotácie 2021

Informácia o prijatí a spôsobe použitia fin.prostriedkov z dotácie Mesta za rok 2021