História a súcasnost futbalu v Krompachoch

Futbalový klub Pokrok SEZ Krompachy je od roku 1994 obcianským združením. Prešiel rôznymi obdobiami, ktoré mali vplyv na jeho cinnost a rozvoj. Vo svojej prebohatej histórii sa v jeho vedení vystriedali celé generácie funkcionárov a nespocítatelne pocty futbalistov. Boli obdobia rozkvetu, ale aj úpadku futbalu v Krompachoch. Do dnešných dní si však táto hra v Krompachoch vždy našla nových pokracovatelov.
Zaciatky futbalu v Krompachoch sú spojené s rokom 1913, kedy sa zacala písat prvá stránka dejín organizovaného futbalu. Založeniu športového klubu Pokrok prispela aj doba, nakolko v tomto období bol najväcší rozkvet obce vdaka Pohornadskej železiarenskej úcastinnej spolocnosti, ktorej predstavitelia sa o vznik klubu pricinili. Dalej to bolo predstavenstvo obce a drevospracujúce firmy. Prvé stretnutie bolo odohrané v roku 1913 a súperom Pokroku boli žiaci 3. a 4. rocníka Meštianskej školy. Rozhodcom stretnutia bol Karol Miklóš, riaditel Meštianskej školy a Pokrok zvítazil 7:1. Prvá svetová vojna násilne prerušila slubný zaciatok klubu. Prvým predsedom bol Anton Hudík neskorší starosta obce. Postupným obmedzovaním výroby v železiarnach stráca sa aj záujem železiarní o dalšiu existenciu klubu.
Meniace sa spolocenské pomery nachádzajú vhodné podmienky pre založenie klubu Rudá hviezda. Novozaložený klub dostáva ako dar celú výstroj od Rudej hviezdy Vrútky a ako taký pôsobil v rokoch 1920 – 1923, ked sa vrátili hráci spät do lona Pokroku. Do roku 1922 bol futbalový klub Pokrok clenom madarského futbalového zväzu pod menom Haladas. Od roku 1922 do roku 1927 bol clenom Východoslovenskej župy nemeckého futbalového zväzu. Po roku 1927 dochádza k reorganizácii a futbalový klub prešiel do Východoslovenskej župy so sídlom v Košiciach. V týchto casoch sa klub intenzívne stará aj o dorast, v ktorom vyrastajú hráci, ktorí uspeli v domácom klube aj mimo Krompách.
Vypuknutím hospodárskej krízy odchádzajú ludia za prácou do cudziny, medzi nimi sú aj futbalisti. Mnohí sa uchytili aj v cudzine. Dlhé roky ako profesionálny hrác hájil farby Francúzka Neupauer. V cudzine sa osvedcili aj Zajac a Macko. Výbornými hrácmi hrajúcimi v iných kluboch boli v tom case Anton Luther a Ján Kovác v PAC Poprad, Vojtech Tomecko v CŠK Košice a Zdenko Cefo v AC Spišská Nová Ves. Postupne od založenia si futbalový klub získava priaznivcov. Stáva sa obávaným súperom klubov na východe Slovenska aj pod Tatrami. Názov Pokrok pocas druhej svetovej vojny napriek tomu, že bol trnom v oku vtedajšiemu režimu prežil. Obdobie druhej svetovej vojny patrí medzi najúspešnejšie v histórii futbalu v Krompachoch. Všetci, ktorí v tom case sa pohybovali okolo futbalu majú v živej pamäti udalosti v roku 1940, kedy Pokrok má jedno z najlepších mužstiev na Slovensku. Ako vítaz oblastných majstrovstiev „Slovenského východu“ bojoval o postup do celoslovenskej ligy. V kvalifikacných zápasoch postupne vyradil PTE Bratislava, ŠK Ružomberok a DSK Bratislava. Podla vtedajšieho hracieho poriadku stal sa Pokrok úcastníkom celoslovenskej futbalovej ligy. Prebiehala propagácia prvého ligového stretnutia s ŠK Bratislava, ked na zásah Ministerstva vnútra Slovenského štátu bol nariadený nový rozhodujúci zápas proti DSK Bratislava na neutrálnom ihrisku v Trencíne. Pokrok nastúpil v nekompletnom zložení, pretože nie všetci hráci sa mohli uvolnit zo zamestnania. Napriek tomu naši prvý polcas vyhrali 1:0. Nakoniec po zákulisných intrigách pocas prestávky a výdatnej pomoci rozhodcu Mohlera tento zápas sme prehrali 3:1. Pocit krivdy a nespravodlivosti tažko znášali hráci, funkcionári aj športová verejnost. Pokrok bol následne zaradený do Podtatranskej futbalovej župy.
Prvé povojnové zaciatky boli poznacené vojnovým dianím. Boli znicené všetky výstroje, archívy a dalšie materiály Pokroku. Mužstvo aj v tejto dobe patrí k popredným mužstvám na Slovensku. V roku 1953 dochádza k rozdeleniu Pokroku na dve mužstvá a to Baník, ktorého sa ujímajú Kovohuty a Spartak, ktorý je pod záštitou SEZ-u. Nakolko štvorrocné samostatné úcinkovanie bolo neúcinné v roku 1957 sa kluby zlucujú a prijímajú pôvodný názov Pokrok. Že to bolo správne rozhodnutie potvrdzuje nasledujúca sezóna, ked Pokrok postúpil do divízie. Po úcinkovaní v divízii dochádza k stagnácii futbalu v Krompachoch a Pokrok vypadáva do oblastnej sútaže v sútažnom rocníku 1969/1970. V sútažnom rocníku 1970/1971 vypadáva do I.A triedy. V sútažnom rocníku 1971/1972 mužstvo zostupuje do I.B triedy. Klesajúcimi výkonmi klesá aj záujem divákov a funkcionárov o futbal.
Nový impulz nastal po oslavách 60. výrocia založenia futbalu v Krompachoch. Bol vymenovaný nový výbor futbalového klubu a v rocníku 1974/1975 bolo úsilie korunované postupom do I.A triedy. V dalších rokoch Pokrok dosahoval striedavé úspechy v jednotlivých sezónach. Pokracovalo to aj v 80. rokoch za stabilizovaných pomerov v oddieli. V sútažnom rocníku 1983/1984 družstvo postupuje do krajského majstrovstva, co bola najvyššia krajská sútaž. V tomto období sa oživuje cinnost mládežníckeho futbalu. V sútažnom rocníku 1994/1995 sa družstvo stáva vítazom IV. ligy. Ako úcastník III. ligy v sútažnom rocníku 1997/1998 družstvo dospelých po dohode a pod názvom Lokomotíva Košice (ktorá sa neprihlásila do sútaže) sa stáva úcastníkom II. ligy. Napriek udržaniu sa v II. lige Lokomotíva Košice odchádza z Krompách do Košíc a v sútažnom rocníku 1999/2000 v Krompachoch pôsobia Spoje Košice, ako úcastník IV. ligy. Futbalový klub Pokrok sa nacas vytratil z „futbalovej mapy“. Od sútažného rocníka 2000/2001 hrá Pokrok v Krompachoch. Po niekolkých pokusoch, ked chýbal rozhodujúci krôcik k postupu prišiel rok 2005 a vytúžený postup do III. ligy.
Zaciatkom februára 2012 sa uskutocnila clenská konferencia obcianskeho združenia FK Pokrok SEZ Krompachy, na ktorej bola zvolená nová správna rada a výkonný výbor. Ciele, ktoré si novozvolené orgány stanovili sú záchrana IV.ligy v sútažnom rocníku 2011/2012 a stabilizácia kádra pre rocník 2012/2013 pre kategóriu mužov. Rozvoj základne mládežníckych kategórii a zvyšovanie kvality hlavne v kategórii dorastu (Projekt III. liga) s víziou zabezpecit z vlastných odchovancov potrebnú kvalitu i kvantitu, ktorá sa bude vediet presadit aj v kategórii mužov. Priaznivci krompašského futbalu, funkcionári a hráci veria, že budú vytvorené také podmienky pre futbal v našom meste, aby futbal prinášal radot a zábavu všetkým, ktorí ho majú radi.