Vzor zmluvy o sponzorstve
Potvrdenie o spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov
Vyúčtovanie sponzorského
KCHK 1.1
KCHK 1.2
KCHK 2.1
KCHK 2.2
KCHK 3.1
KCHK 3.2
KCHK 4.1
KCHK 4.2
Hasma 1.1
Hasma 1.2
Instalamont 1.1
Instalamont 1.2
Zlievareň 1.1
Zlievareň 1.2
Promet 1.1
Promet 1.2
Promet 2.1
Promet 2.2
Promet 3.1
Promet 3.2