Vzor zmluvy o sponzorstve
Potvrdenie o spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov