Vzor zmluvy o sponzorstve
Potvrdenie o spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov
Sponzoská zmluva Promet
Vyúčtovanie Sponzorskej zmluvy Promet