Medzinárodný turnaj v Prešove 2.-5.7.2018

Psychická príprava

1.zápas

2.zápas

Pred 3.zápasom

3.zápas

4.zápas

V stredu som sa nezúčastnila.

7.zápas

Občerstvenie

8.zápas 1. o umiestneníe

Naši manažéri

Rady pred zápasom

O umiestnenie

9.zápas 2. o umiestneníe

Vyhrali sme oba, budeme hrať o 17. miesto

Pred posledným zápasom

10. zápas posledný o umiestnenie

Spoločná fotka